SORIN EFROS

sorin efros 1Născut în Orhei, în Basarabia, Sorin Efros a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, secția Pictură bisericească în anul 2002, iar din 2003 este pictor bisericesc autorizat de Patriarhia Română.

În anul 2014 a pictat biserica Schitului Icoana din jud. Gorj, zona unde a încheiat în ultimii ani înveșmântarea în culoare a mai multor lăcașuri bisericești.

În anul 2015 a zugrăvit paraclisul Sfântului Luca al Crimeii de la Institutul I. Parhon, precum și paraclisul Sfântului Paisie Velicikovski al Mănăstirii Pantokrator din Sfântul Munte.

Sorin Efros, schitul Icoana, Gorj 2014 (39)
Schitul Icoana, jud. Gorj; frescă, 2014

Sorin Efros: “Harul te ajută dacă ai înclinaţie pentru pictură. În momentul în care te rogi, se vede lucrul acesta în lucrarea pe care o realizezi. Se transmite harul. Când lipseşte Dumnezeu din mintea pictorului, lipseşte şi harul. Şi atunci icoana este «nevorbitoare». Eu încep ziua de muncă cu rugăciunea de dimineaţă şi o închei cu cea de seară. În timpul zilei, cât stau pe schelă, rostesc în gând «Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine, păcătosul». Spun aceasta, deşi Îl am pe Dumnezeu în faţa ochilor. Când eşti concentrat şi adunat în interiorul tău, spre Hristos, El este acolo, în inimă.

Sorin Efros, schitul Icoana, Gorj 2014 (119)
Nașterea Maicii Domnului, frescă, Schitul Icoana, jud. Gorj, 2014

Ori de câte ori se adună la un loc mai mulți iconari, artiști, arhitecți, istorici de artă, revin în discuție aceste teme recurente și nevoia de dialog s-a cristalizat în ultimii ani. În plus, există dorința de a se lămuri, măcar în parte, dacă există o școală medievala românească suficient de bine închegată, încât să privilegieze conturarea unui stil românesc din care să se poată hrăni arta bisericească a zilelor noastre.

Sorin Efros, schitul Icoana, Gorj 2014 (32)

CĂTĂLIN PALAMARIU

ico 2 foto Daniel (41)

Născut în Șcheiul Brașovului și format pe plaiurile eminesciene și pe colinele molcome ale Iașilor, Cătălin Palamariu a absolvit Academia de Artă din București (promoția 1996, prof. Iohan Ioan Stendal).

Pantocrator, frescă de Cătălin Palamariu, Biserica din Craiova

Între anii 1997-2000 a participat la șantierul internațional UNESCO  de la Mănăstirea Probota.

Întors pe plaiurile Vlăsiei ca zugrav și restaurator al picturii murale de la Paraclisul Patriarhal, reușește să regăsească frumusețea frescelor brâncovenești originale.

ico roll-up_85x200_12

Cătălin Pălămariu: Am încercat să înteleg înaintașii prin conservarea și restaurarea frescelor executate de ei. Și astfel am descoperit frumusețea cuvântului Scripturii, exprimat în nuanțe de culori și trăit cu intensitate la nivel spiritual în vremuri tulburi și grele ale istoriei noastre.

ico roll-up_85x200_1 copy

Pentru mine, arta brâncovenească rămâne un vârf al culturii acestui neam. Acest domnitor, astăzi Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, s-a jertfit pe altarul muceniciei și a sfințit prin sângele său tot ceea ce el a zidit, împodobit și realizat în viața sa.

ico 3 foto Ioan (60)

Sfântul Ierarh Clinic de la Cernica și Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica duc, un secol mai departe, zestrea lăsată de Sfinții Martiri Brâncoveni, prin ctitoriile lăsate și mostenirea lor de credință. Și ei, alături de Sfântul  Martir Brâncoveanu, rămân pentru mine – un simplu zugrav restaurator – modele exemplare atât prin credință cât și prin dragostea pentru frumos în arta sacră bisericească.

ICO Gheorghe de la Cernica, fresca, 0,80x0,73 fafaf7